Project Description

Viscosity VG-10

ویسکوزیته VG-10

ویسکوزیته VG-10 به طور گسترده ای برای مصارف افشانه ای مانند پوشش سطحی و سنگ فرش در آب و هوای بسیار سرد به جای قیر نفوذی قدیمی 100/80 استفاده می شود. این نوع قیر همچنین برای تولید قیر امولسیون و محصولات قیر اصلاح شده استفاده می شود.

دانلود ویژگی ها