Project Description

Bitumen 60/70

قیر 60/70

قیر 70/60 از نوع قیرهای نفوذی است. قیرهای نفوذی یا گرید جاده ای که بیشتر برای تولید آسفالت در صنعت راهسازی استفاده می شوند از طریق انجام فرآیند هوادهی بر روی ته مانده برج تقطیر که به وکیوم باتوم معروف است بدست می آیند، به نحوی که درجه نفوذپذیری آن بین 60 تا 70 باشد. از نظر محل استفاده قیر 70/60 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است.

دانلود ویژگی ها